Created by Jijooshu™ 2008
Всички права запазени
Галерия
Реклама


Линия 17 - маршрут, разписание, тарифи
Пунктове за карти, цени и работно време
Карта на маршрута
МАРШРУТ:

ЖП Гара - Д.Дебелянов - 8 декември - КЗ - Лазур - Калин - Л.Каравелов - Н.будители - Аспарухово център - Детски кът - Първи май - Сокол - Орел - Лазур -А.Калчев- Спартак - Лагера- Читалище - Център Галата - Обръщач Галата

______________________________________________________________________

От спирка ЖПГара, ДЕЛНИК

05.00 05.15 05.30 05.50 06.10 06.15 06.20 06.30 06.40 06.50 07.10 07.25 07.40 07.55 08.15 08.30 08.50 09.10 09.30 09.50 10.00 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.40 11.45 12.10 12.30 12.50 13.10 13.25 13.40 13.50 14.10 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.00 16.10 16.30 16.50 17.00 17.10 17.20 17.35 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.50 20.10 20.30 20.50 21.20 22.00 22.40

От спирка Обръщач Галата, ДЕЛНИК
05.00 05.30 05.50 06.10 06.25 06.35 06.45 06.55 07.05 07.15 07.25 07.40 07.55 08.10 08.25 08.40 09.00 09.20 09.35 09.50 10.10 10.30 10.50 11.00 11.10 11.30 11.50 12.10 12.35 12.45 13.00 13.15 13.35 13.50 14.10 14.30 14.45 14.55 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.45 17.00 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.35 18.50 19.10 19.25 19.35 19.45 20.00 20.20 20.40 20.55 21.20 21.40 22.00 22.40

От спирка ЖПГара, ПРАЗНИК
05.30 06.00 06.30 06.50 07.10 07.30 08.00 08.30 08.40 09.00 09.30 10.00 10.30 10.50 11.00 11.30 12.00 12.30 12.40 13.00 13.30 14.00 14.30 14.50 15.00 15.30 16.00 16.30 16.50 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.10 19.30 20.00 20.40 21.20 22.00 22.40


От спирка Обръщач Галата, ПРАЗНИК
05.00 05.40 06.10 06.40 07.10 07.40 07.50 08.10 08.40 09.10 09.40 09.50 10.10 10.40 11.10 11.40 11.55 12.10 12.40 13.00 13.30 13.50 14.10 14.40 15.10 15.40 15.55 16.10 16.40 17.10 17.30 18.00 18.15 18.40 19.10 19.40 19.55 20.20 20.50 21.30 22.00 22.40 23:10

HH.MM - Автобусите минават през Боровец
______________________________________________________________________
ЦЕНИ:
Варна-Черноморец - 2.40
Варна-Моста - 1.40
Варна-Боровец - 1.40
Аспарухово-Черноморец - 2.40
Аспарухово-Моста - 1.40
Аспарухово-Бункера-Боровец - 1.30
Център Галата-Черноморец - 2.40
Център Галата-Моста - 1.40
Център Галата-Боровец - 1.40
Обр.Галата-Черноморец - 1.40
Обр.Галата-Моста - 1.40
Обр. Галата-Боровец - 1.40
Варна-Галата - 1.00
Аспарухово-Галата-Боровец - 1.40
Междинни в крайградска зона - 1.40